Počet záznamov: 1  

Základy účetnictví. Oceňování

  1. Dvořáková, Dana Základy účetnictví. Oceňování / Dana Dvořáková. -- Sch. -- Pokračovanie z čísla 11/2009. Ocenenie a účtovné zachytenie vyrábaných aktív. Špecifiká ocenenia pohľadávok a záväzkov. Účtovné zachytenie u dodávateľa v roku xxx1. Dôsledky rozdielnosti prístupov IFRS a českých predpisov sú zjavné. Príklady. Pokračovanie.

    In Účetnictví. -- Praha : Bilance, 2010. -- ISSN 0139-5661. -- Č. 1 (Leden 2010), s. 30-34

    I. Účetnictví. -- Č. 1 (Leden 2010), s. 30-34

    657.9
    BA004
Počet záznamov: 1