Počet záznamov: 1  

Vybrané súvislosti dosahu hospodárskej krízy a riadenia kvality

  1. Mizla, Martin Vybrané súvislosti dosahu hospodárskej krízy a riadenia kvality / Martin Mizla. -- Grafy, obr. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Kvalita ako jeden z hlavných faktorov, ktorý vplýva na rozhodovanie zákazníka pri nákupe a voľbe produktu. Náklady na kvalitu. Prístupy k deleniu nákladov na kvalitu. Náklady na kvalitu a citlivosť podniku.

    In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. -- ISSN 0323-262X. -- Roč. 38, č. 3 (2009), s. 422-427

    I. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 38, č. 3 (2009), s. 422-427

    657.47
    BA004
Počet záznamov: 1