Počet záznamov: 1  

Subjekty, mechanizmy a zdroje financovania vysokoškolského vzdelávania

  1. Vališová, Daša Subjekty, mechanizmy a zdroje financovania vysokoškolského vzdelávania / Daša Vališová. -- Sch. -- Bibliogr. odkazy - Problematika financovania vysokoškolského vzdelávania v súčasnom období. Dopyt po vysokokvalifikovanej pracovnej sile. Prebiehajúce demografické zmeny a potreba zvyšovania výkonnosti ekonomiky. Modely a zdroje financovania vyskokoškolského vzdelávania a vysokoškolských inštitúcií.

    In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. -- Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. -- ISSN 1335-5864. -- Roč. 20, č. 4 (2009), s. 12-17

    I. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. -- Roč. 20, č. 4 (2009), s. 12-17

    378
    BA004