Počet záznamov: 1  

Ekonomická regulácia letísk a smerovanie EÚ

  1. Sedláčková Novák, Alena Ekonomická regulácia letísk a smerovanie EÚ / Alena Sedláčková Novák. -- Bibliogr. odkazy - Ekonomická regulácia letísk a Smernica EÚ o letiskových poplatkoch. Smernica dokazuje a stanovuje iba nutnosť regulácie a nie presný postup, ako ju vykonávať. Na každom členskom štáte záleží, ako bude implementovať túto smernicu. Môžu si vybrať pre nich najlepšiu metódu regulácie, ale nemôže byť diskriminačná a musí byť transparentná.

    In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. -- Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2009. -- ISSN 1210-0978. -- Roč. 17, č. 3-4 (2009), s. 13-15

    I. Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. -- Roč. 17, č. 3-4 (2009), s. 13-15

    656.7
    BA004