Počet záznamov: 1  

Vodohospodársky spravodajca

  1. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. -- Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. -- ISSN 0322-886X