Počet záznamov: 1  

Návrh poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami na Slovensku

  1. Pinda, Ľudovít Návrh poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami na Slovensku / Ľudovít Pinda. -- Obr., vzorce. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - V posledných rokoch sa objavujú na Slovensku prírodné katastrofy, ktoré v minulosti neexistovali, a teda vzniknuté škody nepoisťovali. Medzi často objavujúce sa prírodné katastrofy na Slovensku môžeme zaradiť katastrofy spôsobené povodňami, víchricami, prípadne požiarmi. Z uvedených okolností vyplýva nájsť spôsob poistiť takto vzniknuté škody. Opcie na katastrofický index.

    In Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) : Bratislava, 26. november 2009. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2837-5. -- S. 43-49

    I. Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) Bratislava, 26. november 2009. -- S. 43-49

    368
    BA004