Počet záznamov: 1  

Spoločná úloha franšízy a priority v redukcii poistného rizika

  1. Slaninka, František Spoločná úloha franšízy a priority v redukcii poistného rizika / František Slaninka. -- Obr., vzorce. -- Res. angl., slov. bibliogr. odkazy - Príspevok poukazuje na spoločné vzájomné vzťahy medzi poisťovňou a poistencom, respektíve zaisťovňou a poisťovňou pri analýze prevzatého rizika, matematicky ich popisuje a vzájomnosť využíva pri stanovení očakávanej škody a kalkulácii poistného. Grafická interpretácia problematiky s využitím programu MS Excel ponúka elimináciu numericky náročných výpočtov.

    In Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) : Bratislava, 26. november 2009. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2837-5. -- S. 71-76

    I. Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) Bratislava, 26. november 2009. -- S. 71-76

    368
    BA004