Počet záznamov: 1  

Regulace v pojišťovnictví v Evropské unii

  1. Mesršmíd, Jaroslav Regulace v pojišťovnictví v Evropské unii : Evropa pojištěných osob a ochrana spotřebitele. 4. / Jaroslav Mesršmíd. -- Tab. -- Res. angl. - Európske legislatívne orgány a oblasť právnych jurisdikčných pravidiel špecifických pre poistenie. Spoločenstvo v poisťovacích smerniciach a Bruselské konvencie. Rímska konvencia a ochrana poistníka. Poistitelia a pravidlá predaja poistných zmlúv. Postupy pri likvidácii poistných udalostí a práva poškodených na náhradu škody.

    In Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. -- Praha : Česká asociace pojišťoven, 2008. -- ISSN 0862-6162. -- Č. 23 (2008), s. 163-221

    I. Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. -- Č. 23 (2008), s. 163-221

    368
    BA004