Počet záznamov: 1  

Národný jadrový fond

  1. Gajarská, Eva Národný jadrový fond / Eva Gajarská. -- Grafy, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Sumarizovanie základných faktov a príčin existencie Národného jadrového fondu vrátane jeho postavenia v rámci verejných financií Slovenskej republiky. Príspevok obsahuje vývoj tohto štátneho fondu od jeho vzniku v roku 1995 až po súčasnosť. Národný jadrový fond je štátny účelový fond, ktorého predmetom činnosti je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Vznikom Národného jadrového fondu sa legalizoval proces ukončenia životného cyklu jadrových zariadení. Príslušnou legislatívnou úpravou bola táto činnosť uznaná za súčasť verejných financií. Rovnako sa v tejto oblasti významnou mierou zvýšila transparentnosť použitia verejných financií SR.

    In Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2868-9. -- S. 26-35

    I. Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 30. november 2009. -- S. 26-35

    621.039
    BA004
Počet záznamov: 1