Počet záznamov: 1  

Ekonometrické prístupy kvantifikácie vzťahov indikátorov v novej ekonomike

  1. Grell, Michal Ekonometrické prístupy kvantifikácie vzťahov indikátorov v novej ekonomike / Michal Grell. -- Tab., vzorce. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Hospodárske prostredie v informačnej ekonomike a možnosti jeho kvantifikácie. Kvantifikácia informačného prostredia. Vybrané prvky, parametre a indikátory informačného prostredia. Formulácia bilančno-ekonometrického modelu. Analýza funkčných vzťahov.

    In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář :zborník : Praha, 2.-4. december / prosinec 2009. -- Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-245-1605-9. -- S. 1-6

    I. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář :zborník Praha, 2.-4. december / prosinec 2009. -- S. 1-6

    330.43
    BA004