Počet záznamov: 1  

Niektoré poznámky k meraniu finančnej výkonnosti podniku metódou EVA

  1. Jančovičová Bognárová, Kristína Niektoré poznámky k meraniu finančnej výkonnosti podniku metódou EVA / Kristína Jančovičová Bognárová. -- Obr., tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - K hodnotovo orientovaným prístupom patrí aj metóda tzv. ekonomickej pridanej hodnoty (Economic Value Added - EVA) ako jedno z možných vyjadrení myšlienky ekonomického zisku. Metóda EVA sa využíva v troch oblastiach, ktoré úzko súvisia, a to ako ukazovateľ finančnej výkonnosti podniku, ako nástroj ocenenia podniku a v neposlednom rade ako základ pre stanovenie tzv. kompenzačného (odmeňovacieho) plánu riadiacich pracovníkov podniku.V tomto príspevku sa autorka snaží priblížiť niektoré aspekty ukazovateľa EVA ako nástroja merania finančnej výkonnosti podniku.

    In Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2868-9. -- S. 42-50

    I. Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 30. november 2009. -- S. 42-50

    658.15
    BA004
Počet záznamov: 1