Počet záznamov: 1  

Príjmy zdravotných systémov

  1. Kuchta, Ľuboš Príjmy zdravotných systémov / Ľuboš Kuchta. -- Grafy, sch. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Zdravotné systémy vo svete sa líšia v tom, či zabezpečujú zdravotnú starostlivosť pre všetkých alebo len vybraných občanov. Rozdiely sú preto v inštitucionálnom usporiadaní a mobilizácii zdrojov rezortu. Systémy zdravotníctva majú rôznu podobu od všeobecnými daňami financovanej štátom riadenej zdravotnej služby až po dobrovoľné príspevky zamestnávateľov a zamestnancov na súkromné zdravotné poistenie. Cieľom tohto príspevku je sumarizovať existujúce systémy a spôsoby ich financovania. Rozdiely vo financovaní sú vo výbere zdrojov, ich akumulácii, následnom nákupe a odmeňovaní.

    In Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2868-9. -- S. 59-67

    I. Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 30. november 2009. -- S. 59-67

    614
    BA004