Počet záznamov: 1  

Od strednej školy ku koncepcii študijných programov vysokých škôl

  1. Záležáková, Eliška Od strednej školy ku koncepcii študijných programov vysokých škôl : príprava pre prax prioritou / Eliška Záležáková. -- Príprava žiakov stredných škôl na ďalšie štúdium alebo prax. Vedomostné predpoklady maturantov. Cesta od strednej školy po ukončenie vysokej školy či univerzity. Koncepcia študijných predpokladov manažérskych fakúlt. Požiadavky manažérov podnikov na absolventov. Problémy a potreby spoločnosti vyvolané ekonomickou a spoločenskou sitáciou.

    In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. -- Bratislava : IURA EDITION, 2010. -- ISSN 1336-9849. -- Č. 1 (2010), s. 17-19

    I. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. -- Č. 1 (2010), s. 17-19

    37
    BA004