Počet záznamov: 1  

Vplyv rozdielnych poveternostných podmienok na energetické a ekonomické aspekty pestovania jačmeňa siateho jarného

 1. Maďarová, Martina Vplyv rozdielnych poveternostných podmienok na energetické a ekonomické aspekty pestovania jačmeňa siateho jarného / Martina Maďarová, Dana Kotorová. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Kvantifikácia energetických a ekonomických parametrov produkčného procesu poľných plodín pri rozdielnom priebehu počasia a porovnanie energetickej a ekonomickej bilancie pestovania jačmeňa siateho na Východoslovenskej nížine pri rozdielnej agrotechnike.

  In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. -- Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. -- ISSN 1335-9746. -- Roč. 8, č. 17 (2009), s. 98-112

  I. Kotorová, Dana
  II. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. -- Roč. 8, č. 17 (2009), s. 98-112

  631
  BA004