Počet záznamov: 1  

[Podnikanie v agropotravinárstve]

  1. Záležáková, Eliška [Podnikanie v agropotravinárstve] / Eliška Záležáková. -- Recenzia na publikáciu napísanú kolektívom vysokoškolských učiteľov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. - Recenzia na: Podnikanie v agropotravinárstve / Grznár, Miroslav ; Tršťanská, Alena. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. -- 220 s.. -- ISBN ISBN 80-225-2156-6

    In Ekonomika poľnohospodárstva. -- Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2007. -- ISSN 1335-6186. -- Roč. 7, č. 1 (2007), s. 69-70

    I. Ekonomika poľnohospodárstva. -- Roč. 7, č. 1 (2007), s. 69-70

    338.43
    BA004