Počet záznamov: 1  

Inflácia a cenová stabilita z pohľadu globálnych vývojových trendov

 1. Muchová, Eva Inflácia a cenová stabilita z pohľadu globálnych vývojových trendov / Eva Muchová, Jana Chrenková. -- Grafy, tab. -- VEGA 1/4653/07 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Príspevok vznikol s prispením agentúry VEGA č. 1/4653/07 Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky k eurozóne - Problematika inflácie, cenovej stability a kritériá na jej hodnotenie v podmienkach integračných zoskupení. Teoretické argumenty v prospech konvergencie miery inflácie. Opodstatnenosť referenčnej hodnoty cenovej stability v eurozóne. Adekvátnosť kritéria cenovej stability z pohľadu dobiehajúcich ekonomík. Boxerov efekt. Balassov-Samuelsonov efekt. Vnímania verzus oficiálna inflácia.

  In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. -- ISSN 0323-262X. -- Roč. 38, č. 4 (2009), s. 467-480

  I. Chrenková, Jana
  II. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 38, č. 4 (2009), s. 467-480

  336.748
  BA004