Počet záznamov: 1  

Smrť zamestnanca a vysporiadanie peňažných nárokov a daňových povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu

  1. Gášpárová, Eva Smrť zamestnanca a vysporiadanie peňažných nárokov a daňových povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu / Eva Gášpárová. -- Zánik pracovnoprávneho vzťahu a s ním spojené povinnosti zamestnávateľa. Smrť zamestnanca následkom pracovného úrazu a s ním spojené povinnosti zamestnávateľa. Vysporiadanie peňažných nárokov zamestnanca. Vysporiadanie peňažných nárokov zamestnávateľa. Príspevok zamestnávateľa na pohreb zosnulého zamestnanca. Vysporiadanie daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti. Praktické príklady.

    In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. -- ISSN 1335-1508. -- Č. 4-5 (2010), s. 172-186

    I. Personálny a mzdový poradca podnikateľa. -- Č. 4-5 (2010), s. 172-186

    349.2
    BA004