Počet záznamov: 1  

Proces verejného obstarávania v Slovenskej republike

  1. Jánošová, Veronika Proces verejného obstarávania v Slovenskej republike / Veronika Jánošová. -- Sch. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Proces verejného obstarávania, ktorý sa používa vo verejnom sektore, upravuje zákon o verejnom obstaraní č. 25/2006 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 1. februára 2006. Verejným obstaraním sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia na stavebné práce a súťaž návrhov. Proces verejného obstarávania v SR usmerňuje Úrad pre verejné obstarávanie.

    In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : vzdelanosť - efektívna verejná správa - podnikanie v regiónoch : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 5. výročia vzniku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave : Bratislava, 19. novembra 2009. -- Bratislava : [Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave], 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-970272-2-3. -- S. 118-123

    I. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : vzdelanosť - efektívna verejná správa - podnikanie v regiónoch : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 5. výročia vzniku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Bratislava, 19. novembra 2009. -- S. 118-123

    347.7
    BA004