Počet záznamov: 1  

Viacrozmerná regionálna analýza rodových mzdových rozdielov v sociálno-demografických štruktúrach obyvateľov SR podľa EÚ-SILC 2007

  1. Sipková, Ľubica Viacrozmerná regionálna analýza rodových mzdových rozdielov v sociálno-demografických štruktúrach obyvateľov SR podľa EÚ-SILC 2007 / Ľubica Sipková. -- Grafy, obr., tab. + Príl. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Regionálne porovnanie miezd mužov a žien na Slovensku v súvislosti so situáciou v oblasti zdravia, vzdelania a pracovných podmienok. Situácia na Slovensku je charakterizovaná na základe metód štatistickej indukcie a grafickej prezentácie výsledkov viacrozmerných štatistických deskriptívnych metód aplikovaných na údajoch EÚ-SILC. Príspevok nadväzuje na predchádzajúci (ID 110 440).

    In Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 137 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2848-1. -- S. 45-86

    I. Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. -- S. 45-86

    331.2
    BA004
Počet záznamov: 1