Počet záznamov: 1  

Porovnanie peňažných príjmov zo zamestnania u mužov a žien prostredníctvom porovnávania veľkostí príjmových skupín

  1. Kotlebová, Eva Porovnanie peňažných príjmov zo zamestnania u mužov a žien prostredníctvom porovnávania veľkostí príjmových skupín / Eva Kotlebová. -- Grafy, tab., vzorce. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Autorka sa pokúša zmapovať rozdiely v odmeňovaní tak, aby sa vyhla porovnávaniu priemerov homogénnejších skupín mužov a žien. Zaviedla určité príjmové pásma a porovnávala podiely mužov a žien , ktoré sú v nich zastúpené. Na analýzu ňou vytvoreného ukazovateľa použila údaje z výberového zisťovania EU SILC, ktoré poskytuje Štatistický úrad SR Katedre štatistiky FHI EU na riešenie vedeckých a výskumných úloh.

    In Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 137 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2848-1. -- S. 87-114

    I. Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. -- S. 87-114

    331.2
    BA004