Počet záznamov: 1  

Potravinová bezpečnosť v Európskej únii

  1. Korčoková, Marína Potravinová bezpečnosť v Európskej únii / Marína Korčoková. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Politika ochrany spotrebiteľov ako súčasť strategických cieľov Európskej únie zameraných na ochranu všetkých európskych spotrebiteľov. Bezpečnosť produktov, Potravinová bezpečnosť. Bezpečné potraviny. Základné legislatívne nástroje potravinovej bezpečnosti v Európskej únii. Legislatíva EÚ. Revízia označovania potravín. Rozhodujúce inštitúcie v potravinovej bezpečnosti na úrovni Európskej únie. Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF).

    In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. -- ISSN 0323-262X. -- Roč. 38, č. 4 (2009), s. 594-607

    I. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 38, č. 4 (2009), s. 594-607

    338.43
    BA004
Počet záznamov: 1