Počet záznamov: 1  

Skutočne vynikajúce výsledky podielových fondov

  1. Škriniar, Pavel Skutočne vynikajúce výsledky podielových fondov : kolektívne investovanie na Slovensku v roku 2009 / Pavel Škriniar. -- Grafy, obr., tab. -- Výsledky otvorených podielových fondov na Slovensku za rok 2009. Najvýnosnejšie kategórie fondov a zhodnotenie zverených prostriedkov. Rozdelenie podľa aktív. Najpredávanejšie fondy a podiely na trhu. Počet distribuovaných fondov k 31.12.2009.

    In Investor : financie & investície & poradenstvo. -- Bratislava : ECOPRESS, 2010. -- ISSN 1335-8235. -- Roč. 11, č. 2 (február 2010), s. 14-17

    I. Investor : financie & investície & poradenstvo. -- Roč. 11, č. 2 (február 2010), s. 14-17

    336.76
    BA004