Počet záznamov: 1  

Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia

 1. Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia. Medzinárodná vedecká konferencia (november 2009 : Bratislava, Slovensko) Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009 / zostavila: Linda Lichnerová. -- Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. -- CD-ROM. -- Bibliogr. odkazy. -- ISBN 978-80-225-2899-3

  I. Lichnerová, Linda
  II. Dupaľ, Andrej
  III. Leščišin, Michal
  IV. Molnár, Pavol
  V. Svatý, Fedor
  VI. Vybíralová, Júlia
  VII. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra manažmentu výroby a logistiky ((Bratislava, Slovensko))

  502/504
  BA004