Počet záznamov: 1  

Zhoršujúci sa stav korupcie na Slovensku

  1. Vongrej, Marián Zhoršujúci sa stav korupcie na Slovensku / Marián Vongrej. -- Tab. -- IGVP MVP 2315009 - Bibliogr. odkazy - Korupcia ako vážny politicko-hospodársko-morálny problém spoločnosti. Vývoj Indexu vnímania korupcie v SR za posledných 11 rokov. Hodnoty CPI 2009 krajín EÚ 27. Vo výsledkoch merania CPI pre rok 2009 si Slovensko pohoršilo najvýraznejšie od monitorovania korupčného indexu v podmienkach SR.

    In Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. -- Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. -- CD-ROM : grafy, sch., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2874-0. -- S. 33-36

    I. Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. -- S. 33-36

    17
    BA004
Počet záznamov: 1