Počet záznamov: 1  

Pozície a vplyv Indie na vývoj BRIC a svetovej ekonomiky

  1. Lysák, Ladislav Pozície a vplyv Indie na vývoj BRIC a svetovej ekonomiky / Ladislav Lysák. -- India ako súčasť významného zoskupenia štátov so skratkou BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína). Trvalý rast indickej ekonomiky. Progres Indie v technických vedách. Priemysel ako jedno z rozhodujúcich odvetví ekonomiky. Významný rozvoj v priemyselných odvetviach - v automobilovom, textilnom a odevnom, farmaceutickom, oceliarskom. Kľúčové odvetvie zamestnanosti indického obyvateľstva - poľnohospodárstvo. Rast úlohy Indie v medzinárodných vzťahoch a svetovej ekonomike.

    In Siločiary : odborný mesačník o ekonomike a politike. -- Bratislava : Slovenská ekonomická spoločnosť - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, 2009. -- ISSN 1336-4634. -- Roč. 7, č. 9 (2009), s. 3-5

    I. Siločiary : odborný mesačník o ekonomike a politike. -- Roč. 7, č. 9 (2009), s. 3-5

    339.92
    BA004
Počet záznamov: 1