Počet záznamov: 1  

Logistika a životné prostredie – podmienky a predpoklady v súčasnom rozvoji podnikov na Slovensku

  1. Dupaľ, Andrej Logistika a životné prostredie – podmienky a predpoklady v súčasnom rozvoji podnikov na Slovensku / Andrej Dupaľ. -- Nástroje environmentálnej politiky (stratégie) na úrovni podniku. Dimenzie tvorby a ochrany životného prostredia v podniku. Rozvoj tzv. zelenej logistiky. Reverzná (spätná) logistika. Logistika a životné prostredie v intenciách riešení v Európskej únii. Zlepšená logistika bude mať pozitívne účinky nielen na regionálny rozvoj EÚ, ale podporí hlavne regionálny hospodársky rast a konkurencieschopnosť.

    In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009. -- Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2899-3. -- S. [1-6]

    I. Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. Bratislava, november 2009. -- S. [1-6]

    502/504
    BA004