Počet záznamov: 1  

Teoretické zdôvodnenie štátnej intervencie v oblasti vzdelávania

  1. Čaplánová, Anetta Teoretické zdôvodnenie štátnej intervencie v oblasti vzdelávania / Anetta Čaplánová. -- Bibliogr. odkazy

    In Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : Bratislava, 30. september 1999. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2000. -- 424 s. : diagr., tab.. -- ISBN ISBN 80-225-1261-3. -- S. 45-51

    I. Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Bratislava, 30. september 1999. -- S. 45-51
    BA004