Počet záznamov: 1  

Kľúčové princípy a funkcie foresightu

  1. Jemala, Marek Kľúčové princípy a funkcie foresightu / Marek Jemala. -- Obr. -- Res. aslov. Bibliogr. odkazy - Špecifikácia kľúčových princípov a funkcií foresightu. Primárny proces foresightu. Foresight by mal byť otvorený proces, ktorý môže napomôcť pripraviť relevantnejšie vízie a transformovať ich do konkrétnych programov.

    In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009. -- Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2899-3. -- S. [1-8]

    I. Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. Bratislava, november 2009. -- S. [1-8]

    001
    BA004