Počet záznamov: 1  

Ekoinovácie - dôsledok alebo "zásluha" ekonomickej krízy ?

  1. Molnár, Pavol Ekoinovácie - dôsledok alebo "zásluha" ekonomickej krízy ? / Pavol Molnár. -- VEGA 1/0491/08 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Hospodárska kríza, nová ekonomická paradigma, ekoinovácie. Vyššiu a účinnejšiu ochranu nášho environmentu zabezpečí pripravovanie nových úžitkových hodnôt – inovácií - konzekventným akceptovaním a realizovaním nie iba environmentálnych medzinárodných i domácich noriem, ale dôsledným aplikovaním minimálne takých aktivít, ktoré sú známe pod skratkou 4RE + Di (Reduce, Reuse, Recycling, Recover, Dispose). V odborných kruhoch známe označenie znamená nielen aplikáciu, ale najmä realizáciu inovácií, ktoré striktne akceptujú tzv. odpadovú hierarchiu už pri vývoji a príprave výrobkov.

    In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009. -- Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2899-3. -- S. [1-5]

    I. Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. Bratislava, november 2009. -- S. [1-5]

    658.5
    BA004
Počet záznamov: 1