Počet záznamov: 1  

K účasti Slovenska na Siedmom rámcovom programe EÚ

  1. Svatý, Fedor K účasti Slovenska na Siedmom rámcovom programe EÚ / Fedor Svatý. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Situácia vo vedeckovýskumnej oblasti SR usmernenej odporúčaniami siedmeho rámcového programu EÚ, zvlášť s prihliadnutím na enviromentálne podmienky a vplyvy. Autor upozorňuje na prierezový charakter enviromentálnej politiky EÚ nielen v regionálnom, ale hlavne odvetvovom zmysle.

    In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009. -- Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2899-3. -- S. [1-5]

    I. Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. Bratislava, november 2009. -- S. [1-5]

    339.92
    BA004