Počet záznamov: 1  

Postoje elít a verejnosti v otázkach európskej integrácie

  1. Karvai, Alexander Postoje elít a verejnosti v otázkach európskej integrácie / Alexander Karvai. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Typológia členských štátov. Výskumný dizajn (15 členských štátov), metódy, dáta. Nezávislé premenné a indikátory. Závislá premenná - ako merať postoje k európskej integrácii. Postoje elít a verejnosti k európskej integrácii: výsledky, reprezentácia postojov. Faktory vplývajúce na postoje k integrácii.

    In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. -- Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2010. -- ISSN 0049-1225. -- Roč. 42, č. 1 (2010), s. 54-67

    I. Sociológia : časopis pre otázky sociológie. -- Roč. 42, č. 1 (2010), s. 54-67

    339.92
    BA004