Počet záznamov: 1  

Nové východiská a prístupy k rozvoju ľudských zdrojov

  1. Antalová, Mária Nové východiská a prístupy k rozvoju ľudských zdrojov / Mária Antalová. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy

    In Makroekonomická stabilita a konsenzus hospodárskej a sociálnej politiky v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Belušské Slatiny, 23. - 24. máj 2002. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002. -- S. 265-274

    I. Makroekonomická stabilita a konsenzus hospodárskej a sociálnej politiky v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Belušské Slatiny, 23. - 24. máj 2002. -- S. 265-274
    BA004