Počet záznamov: 1  

Informácia o výskumných výsledkoch projektu ESF

  1. Antalová, Mária Informácia o výskumných výsledkoch projektu ESF : podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji : profesijné kompetencie vedeckovýskumných pracovníkov na EU v Bratislave a potreby ich rozvoja / Mária Antalová

    In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. -- Roč. 13, č. 1 (2008), s. 15-17

    I. Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 13, č. 1 (2008), s. 15-17
    BA004
Počet záznamov: 1