Počet záznamov: 1  

Zákony II/2010

  1. Zákony II/2010 : úplné znenia zákonov z obchodného a občianskeho práva a vykonávacích a súvisiacich predpisov platných k 1.1.2010 : obchodný zákonník, občiansky zákonník, správny poriadok, exekučný poriadok, trestný zákon, trestný poriadok, živnostenský zákon, občiansky súdny poriadok. -- Žilina : Poradca, 2010. -- 904 s. -- ISSN 1335-6127

    34
    BA004