Počet záznamov: 1  

Zákony VI/2010

  1. Zákony VI/2010 : úplné znenia zákonov z oblasti životného prostredia a súvisiace predpisy platné k 1.1.2010 : životné prostredie, zákon o ovzduší, vodný zákon, zákon o lesoch, zákon o odpadoch, zoznamy odpadov, zákon o obaloch. -- Žilina : Poradca, 2010. -- 600 s. -- ISSN 1335-6127

    34
    BA004

Počet záznamov: 1