Počet záznamov: 1  

Nové trendy vo výučbe cudzích jazykov na Ekonomickej univerzite

  1. Hrivíková, Tatiana Nové trendy vo výučbe cudzích jazykov na Ekonomickej univerzite / Tatiana Hrivíková. -- Res. angl

    In Aktuálne otázky vyučovania cudzích jazykov. -- Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2002. -- ISBN ISBN 80-8050-555-1. -- S. 55-59

    I. Aktuálne otázky vyučovania cudzích jazykov. -- S. 55-59
    BA004
Počet záznamov: 1