Počet záznamov: 1  

Finančná matematika investičných projektov

 1. Pinda, Ľudovít Finančná matematika investičných projektov / Ľudovít Pinda. -- Bratislava : Iura Edition, 2010. -- 138 s. [7 AH]. -- (Ekonómia). -- Publikácie so signatúrou 851388-390 boli zakúpené s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. -- ISBN 978-80-8078-319-8

  I. Majtánová, Anna
  II. Dávid, Arnold
  III. Ekonomická univerzita v Bratislave

  51
  BA004

Počet záznamov: 1