Počet záznamov: 1  

Analýza relevantnosti dotazníkového prieskumu

  1. Andrejkovič, Marek Analýza relevantnosti dotazníkového prieskumu / Marek Andrejkovič. -- Obr., vzorce. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Dotazníkový prieskum identifikácie v oblasti manažmentu práce. Zisťovanie spokojnosti zamestnancov. Otázky prostredníctvom Cronbach Alpha koeficientu. Použitie poznatkov teórie nábojov využívanej v teórii grafov. Definícia rámca systému hodnotenia nadriadených prostredníctvom definovania mienkotvorných skupín. Overovanie uvedených výsledkov.

    In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2873-3. -- S. 9-16

    I. EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. -- S. 9-16

    303
    BA004
Počet záznamov: 1