Počet záznamov: 1  

Chudoba a jej monitorovanie

  1. Sika, Peter Chudoba a jej monitorovanie / Peter Sika. -- Príl., tab. + Príl. -- Pojem chudoba, chudoba absolútna, chudoba relatívna. Indikátory chudoby. Sociálne vylúčenie. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu..

    In Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009. -- Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2701-9

    I. Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 28.-29. máj 2009

    316.3
    BA004
Počet záznamov: 1