Počet záznamov: 1  

Študenti EU PHF ako učiaca sa organizácia

  1. Hudák, Matej Študenti EU PHF ako učiaca sa organizácia / Matej Hudák. -- Grafy, tab. -- Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach ako učiaca sa organizácia. Príklady písania písomných zápočtových previerok z povinného predmetu prvého stupňa štúdia - Štatistiky. Teória a model učiacej sa organizácie podľa Sengeho. Manažment znalostí a s ním spojené dosiahnutie učiacej sa organizácie.

    In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2873-3. -- S. 69-76

    I. EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. -- S. 69-76

    378
    BA004
Počet záznamov: 1