Počet záznamov: 1  

Inštutucionálny systém ochrany proti nekalej súťaži v medzinárodnom obchode

  1. Mišura, Ján Inštutucionálny systém ochrany proti nekalej súťaži v medzinárodnom obchode / Ján Mišura. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Aktuálny stav ochrany proti nekalej súťaži v medzinárodnom obchode a možné dopady na trhovú štruktúru v prostredí medzinárodného a vnútorného obchodu jednotlivých štátov. Vymedzenie pojmov a teoretické východiská. Súčasný systém regulácie nekalej súťaže na medzinárodnej úrovni. Všeobecná nadstavba systému ochrany práv a duševného vlastníctva.

    In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2873-3. -- S. 122-132

    I. EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. -- S. 122-132

    347.7
    BA004