Počet záznamov: 1  

Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy 2009 z pohľadu transferu rizík

  1. Marko, Peter Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy 2009 z pohľadu transferu rizík / Peter Marko. -- Informácia o projekte.

    In Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy 2009 : recenzovaný vedecký zborník Grantu Mladých vedeckých pracovníkov č. 2315013. -- Bratislava : Katedra poisťovníctva NHF EU, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2866-5

    I. Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy 2009 : recenzovaný vedecký zborník Grantu Mladých vedeckých pracovníkov č. 2315013
    BA004
Počet záznamov: 1