Počet záznamov: 1  

The impact of fixed assets on polish agricultural production

  1. Zwolak, Jan The impact of fixed assets on polish agricultural production / Jan Zwolak. -- Tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Na preukázanie závislosti hrubej, finálnej a predanej produkcie od hrubej hodnoty celkového dlhodobého hmotného majetku a vzťahov tejto hodnoty k produktivite týchto troch výrobných kategórií bola použitá mocninová funkcia. Ďalej boli podrobne spracované charakteristiky premenných. Systém nezávislých premenných použitých v práci umožnil odhad aj extenzívneho aj intenzívneho využitia dlhodobého hmotného majetku v poľskom poľnohospodárstve v období 2002-2005.

    In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. -- ISSN 1335-2571. -- Roč. 11, č. 2 (2008), s. 45-49

    I. Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. -- Roč. 11, č. 2 (2008), s. 45-49

    631
    BA004
Počet záznamov: 1