Počet záznamov: 1  

Analýza socioekonomických ukazovatelů oblasti NUTS II

  1. Stránská, Pavla Analýza socioekonomických ukazovatelů oblasti NUTS II / Pavla Stránská. -- Obr., tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Problematika diferenciácie regiónov ekonomickej a sociálnej úrovne patrí v súčasnej dobe k hlavným témam ekonomického i politického spektra. Pohľad na socioekonomickú situáciu v regiónoch Českej republiky. Problematika úrovne zamestnanosti resp. nezamestnanosti, priemerných miezd, stavu priemyslu a bytovej výstavby. Súčasný vývoj a celkový prístup k hodnoteniu rozdielov v regiónoch ČR.

    In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2873-3. -- S. 205-214

    I. EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. -- S. 205-214

    332.1
    BA004