Počet záznamov: 1  

Workforce mobility in Central-Hungarian region

  1. Cseh Papp, Imola Workforce mobility in Central-Hungarian region / Imola Cseh Papp. -- Grafy, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Nezamestnanosť je v Maďarsku vážnym sociálnym problémom už dlhé roky. Dôležitú úlohu pritom hrá nedostatočná mobilita pracovnej sily. Článok sa zameriava na zistenie tých faktorov, ktoré najviac ovplyvňujú mobilitu pracovnej sily. Táto je v Maďarsku v značnej miere závislá od veku a kvalifikácie nezamestnaných.

    In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. -- ISSN 1336-5452. -- Roč. 5, č. 2 (2008), s. 33-37

    I. Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. -- Roč. 5, č. 2 (2008), s. 33-37

    331.55
    BA004