Počet záznamov: 1  

Vzťah verejnej správy zastupujúcej štátny sektor a tretieho sektora v čase hospodárskej krízy

 1. Beličková, Kornélia Vzťah verejnej správy zastupujúcej štátny sektor a tretieho sektora v čase hospodárskej krízy / Kornélia Beličková, Martin Maštalír, Sylvia Bukovová. -- Sch. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Teoretické východiská verejnej správy a tretieho sektora. Členenie organizácií tretieho sektora. Modely fungovania systémov sociálneho štátu. Tretí sektor v čase hospodárskej krízy.

  In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : EKONÓM, 2009. -- ISSN 1336-1732. -- Roč. 2, č. 4 (December 2009), s. 103-112

  I. Maštalír, Martin
  II. Bukovová, Sylvia
  III. Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 2, č. 4 (December 2009), s. 103-112

  351/354
  BA004
Počet záznamov: 1