Počet záznamov: 1  

Rezervy a opravné položky finančných inštitúcií z daňového hľadiska

  1. Schultzová, Anna Rezervy a opravné položky finančných inštitúcií z daňového hľadiska / Anna Schultzová. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Zákon o dani z príjmov zasiahol do hospodárenia poisťovní (i bánk). Daňové hľadisko nákladov (výdavkov). Uplatnenie daňových nákladov. Opravné položky k pohľadávkam a ich posudzovanie. Rezervy a opravné položky poisťovne. Riadenie rizík poisťovní v rámci Solvency II.

    In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. -- Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2010. -- ISSN 1335-1044. -- Roč. 16, č. 1 (2010), s. 4-6

    I. Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. -- Roč. 16, č. 1 (2010), s. 4-6

    336.2
    BA004