Počet záznamov: 1  

Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov s komentárom

 1. Brnová, Miroslava Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov s komentárom / Miroslava Brnová, Michaela Vidová, Zuzana Vincúrová, Lucia Štofanová. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení ďalších zákonov ... a zákona č. 504/2009 Z.z. a zákona č. 563/2009. Zákon upravuje daň z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby, spôsob platenia a vyberania dane.

  In Poradca. -- Žilina : Poradca, 2010. -- ISSN 1335-1583. -- Č. 7-8 (2010), s. 3-408

  I. Vidová, Michaela
  II. Vincúrová, Zuzana
  III. Štofanová, Lucia
  IV. Poradca. -- Č. 7-8 (2010), s. 3-408

  336.2
  BA004