Počet záznamov: 1  

Kterak lifestyle na svět přišel

  1. Vynikal, Lukáš Kterak lifestyle na svět přišel / Lukáš Vynikal. -- Neustále zväčšovanie trhov a sociodemografická segmentácia zákazníkov. Rozšírená fáza sociodemografickej segmentácie - psychografická segmentácia. Začiatok "lifestylovej segmentácie" - koniec 60. rokov. Lifestylové štúdie a ich zameranie. Využívanie týchto štúdií na dlhodobé plánovanie.

    In TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. -- Praha : Economia, 2010. -- ISSN 1214-9594. -- Roč. 6, č. 2 (Únor 2010), s. 35

    I. TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. -- Roč. 6, č. 2 (Únor 2010), s. 35

    339.138
    BA004
Počet záznamov: 1