Počet záznamov: 1  

Informatizácia spoločnosti a jeho projekty

  1. Čanecký, Marek Informatizácia spoločnosti a jeho projekty. 1. / Marek Čanecký. -- Tab. -- Orgány OPIS (Operačný program Informatizácie spoločnosti). Žiadatelia pomoci. Projekty MV SR. Rôzne druhy elektronických služieb. Ministerstvo financií SR - elektronické služby. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Najvyšší kontrolný úrad SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Sociálna poisťovňa. Ministerstvo zdravotníctva. Štatistický úrad SR. Samosprávy. Elektronizácia služieb krajských miest.

    In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. -- Žilina : Poradca, 2010. -- ISSN 1337-0448. -- Č. 3 (2010), s. 72-76

    I. Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. -- Č. 3 (2010), s. 72-76

    007
    BA004
Počet záznamov: 1